Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Het gebruik van onze website is in de regel zonder opgave van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Vor zover op onze pagina's persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden gevraagd, gebeurt dit, zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop, dat de data-overdracht via internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via e-mail) veiligheidsgebreken kan hebben. Een absolute beveiliging van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de colofonplicht geopenbaarde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. De eigenaar van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Analysediensten

 

Onze website gebruikt Piwik, daarbij gaat het om een zogenaamde webanalyse-service. Piwik gebruikt zogenaamde "cookies", dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die voor ons een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw afgekorte IP-adres) aan onze server verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Uw IP-adres wordt bij deze procedure direct geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van de cookies via de betreffende instelling van uw browser-software verhinderen maar dan kan het zijn, dat in u dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

Wanneer u met het opslaan en verwerken van de gegevens van uw bezoek niet akkoord bent, dan kunt u het opslaan en gebruik hierna met een muisklik voorkomen. In dat geval wordt in uw browser een zogenaamde Opt-Out-cookie opgeslagen, wat tot gevolg heeft, dat Piwik geen sessiedata verzamelt. Opgelet: wanneer u uw cookies wist, dan heeft dit tot gevolg, dat ook de Opt-Out-cookie wordt gewist en eventueel door u opnieuw moet worden geactiveerd.

Bezwaar